Győri Baloldal program

“Az életünk abban a pillanatban kezd véget érni, amikor szótlanok maradunk olyan dolgokról, amik igazán számítanak.” (Martin Luther King)

Mi, győriek, európaiak vagyunk!

Győri Baloldal néven választási pártszövetséget hozott létre a 2014-es önkormányzati választásokra az MSZP Győr és Környéke Szervezete és az Együtt-A Korszakváltók Pártja. Ezt az összefogást civil szervezetek is támogatják.

Mit szeretnénk?

Erős, demokratikus Magyarországot, melyben egyre több ember érzi jól magát. Ahol Győr városa és környéke továbbra is a magyar városfejlődés élvonalában marad, ahol már egy évszázada van.

Erős, demokratikus Európai Uniót szeretnénk, ahol támogatják a fejlődést, a vállalkozások és az egyének szabadságát, segítik a hátrányos helyzetűeket, a lemaradókat, ösztönzik a korszerű tudás elsajátítását, és tiszteletben tartják az alapvető demokratikus jogokat. Ahol nem a kirekesztést és nem a melldöngető nacionalizmust erősítik, hanem a nemzetközi együttműködést, és javítják az emberek biztonságérzetét.

A Győri Baloldal főbb céljai:

 • A hagyományosan baloldali értékeket következetesen képviseljük az önkormányzati munkában.
 • A Győri Baloldal felvállalja a munkások, a bérből és fizetésből élők, a munkavállalók és a munkájukat elvesztők érdekeinek és jogainak képviseletét, a szakszervezeti törekvések támogatását.
 • A Győri Baloldal támogatja az egyes városrészekben jelentkező többségi igények megvalósítását (pl.: útépítés, járdaépítés, játszóterek létesítése, vízelvezetés javítása, stb.).

Hogyan képzeljük el Győr és környéke jövőjét?

Győr – nem kis részben köszönhetően a 2006 előtti időszak baloldali városvezetésének – Magyarország egyik leggazdagabb fejlődőképes városa és vidéke. Ez a fejlődés 2006 után sem szakadt meg, köszönhetően Győr és környéke helyzeti energiáinak, lakosságának és a nemzetközi együttműködésnek. De mint minden növekedés, hosszabb-rövidebb ideig tartó aránytalanságokkal is járt, míg egyes területek felfutottak, mások viszonylagosan elmaradtak, leszakadtak. Ezt a folyamatot erősítették országos vagy éppen helyi jó vagy rossz döntések és törekvések.

A közösségi szolgáltatásokat tekintve melyek azok a területek, ahol jobbítani szeretnénk?

 • szociálpolitika
 • helyi demokrácia
 • vállalkozások
 • közszolgáltatások (óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények)
 • foglalkoztatás

Örömmel várunk további ötleteket, javaslatokat. Legfontosabb feladatunknak tartjuk az önkormányzati szerepek erősítését a helyi közéletben. Bár az Orbán-kormány törvényileg az önkormányzatok, így a győri önkormányzat hatáskörét, feladatait is nagymértékben csökkentette (iskolák, képzés, egészségügyi ellátás, hatósági jogkörök elvétele, stb.), célunk, hogy a helyi közösség minél nagyobb arányban maga intézhesse a helyi ügyeket, beleszólást biztosítva az itt lakók számára.

Mi a demokráciát bővíteni, kiteljesíteni akarjuk az itt lakók érdekében. Nem gondoljuk, hogy ez a törekvés káros, nyugati és túlzottan liberális.

Melyek azok a legfontosabb területek, ahol konkrét javaslataink vannak?

 1. Fejlesztések, beruházások:

 • Továbbra is számítunk az eddig is nagy összegben felhasznált Európai Uniótól elnyert támogatásokra.
 • Új bölcsődék, óvodák építésével és bővítésével segíteni kívánjuk a dolgozó édesanyákat.
 • Elengedhetetlennek tartjuk a Mosoni-Dunánál az új kikötő és vízvisszatartó műtárgy, továbbá új Duna-híd megépítését.
 • Az 1-es út bevezető szakaszán az Ipar-csatorna feletti hidat kettőször két sávosra szükséges bővítenünk.
 • Az Ipari Park bővítése, valamint új ipari területek kialakítása is fontos feladatunk lesz.
 • A 82-es út Szabadhegyen átvezető új nyomvonalú bevezető szakaszának kialakítása is aktuálissá vált.
 • Ígérgetések helyett nekiállunk a győri villamoshálózat megvalósításának.
 • Az Önkormányzati intézményeket napelemekkel szereljük fel az energetikai hatékonyság növelése érdekében.
 • Átalakítjuk, felújítjuk a régi Ifjúsági házat, vagy egy új ifjúsági közösségi teret alakítunk ki.
 • Újraindítjuk az Önkormányzati bérlakás-programot.
 • Új vásárcsarnok építünk Marcalvárosban, és további kispiacokat létesítünk a város területén, elsősorban a Győr környéki gazdálkodók értékesítési lehetőségeinek javítása céljából.
 • Nemcsak az élsport és a minőségi sport lehetőségeit kívánjuk biztosítani, hanem szinte valamennyi városrészben létesítményeket szándékozunk megvalósítani a tömegsport, illetve a szabadidősport számára, kiemelten az Aranypart, Ipar-csatorna és a Marcal-tó körüli rekreációs terekre gondolva.
 • Tovább fejlesztjük a helyi kis-és középvállalkozások eszköz- és technológia-fejlesztésének támogatását, az önkormányzati forrásokat 500 millió forintra emeljük.
 1. Felújítások, korszerűsítések:

 • Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a lakossággal, kikérjük véleményét különféle fórumok során.
 • Szinte valamennyi iskolában és gyermekintézményben jelentős fejlesztéseket és korszerűsítéseket kívánunk végrehajtani.
 • Azonnal bővíteni szükséges a háziorvosi ellátás lehetőségeit és színvonalát önkormányzati támogatások révén.
 • Ésszerűbbé kell tenni a győri tömegközlekedést, valamint parkolást, szükséges jobban alkalmazkodnunk a lakossági igényekhez.
 • Az utak, járdák, kerékpárutak állapotát jelentősen javítani fogjuk.
 • Tovább folytatjuk a Győrött 2001-ben sikerrel elkezdett panelfelújítási programot.
 • Indítványozzuk a Győri Nemzeti Színház rekonstrukcióját és a Vaskakas Bábszínház méltó körülmények közé helyezését.
 1. Az önkormányzatiság és a helyi közélet erősítésének feladatai:

 • Feloldjuk, illetve megszüntetjük a győri közgyűlésben a véleménynyilvánítást erőteljesen szabályozó súlyos korlátokat.
 • Megszüntetjük a polgármesteri hivatal és az önkormányzatok vezetői nyilatkozatainak ellenőrzését, cenzúrázását és korlátozását.
 • Lényegesen több teret biztosítunk az önkormányzati sajtóban, rádióban és televízióban a szabad véleménynyilvánításnak.
 • Küzdeni fogunk azért, hogy az önkormányzatok kapják vissza az őket megillető jogokat és lehetőségeket.
 • A győri iskolaigazgatók, egészségügyi intézményvezetők kinevezéséről ne Budapesten, hanem Győrben döntsenek.
 • Visszahozzuk Győrbe a városi közbeszerzések, pályázatok eldöntését és indítását. Ezt ne budapesti ügyvédi irodákban intézzék. Győr teljesen legyen a győrieké!
 • A pályázati elbírálásoknál biztosítjuk a tárgyilagos és szakmai elbírálást, megszüntetjük a rokonok, jó ismerősök, pártkatonák elvtelen előnyökben részesítését. Sem a trafikosokról, sem más pályázókról ne a pártirodákban döntsenek.
 • Több figyelmet fordítunk a rászorulókra és hátrányos helyzetűekre.
 •     Kiemelten kezeljük a női jogok, a gyermekjogok érvényesülését, határozottan fellépünk a családon belüli erőszak minden formája ellen.
 •     Teljesebbé tesszük a szociális támogatások rendszerét, kiegészítjük a közmunkások bérét a minimálbér szintjére.
 •     Új programokat dolgozunk ki a többszörösen hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítására, ezen belül a cigányság felemelkedésének elősegítésére.
 •     Minden működő nyugdíjas klub a jövőben minimum kettő fürdőbérletet kapjon. Továbbá kapjon két színház – és két hangversenybérletet, valamint két állatkerti belépőt. Ezeket a bérleteket kapják meg a városban működő ifjúsági és baba-mama klubok is.
 •     Támogatjuk és képviseljük a szakszervezeteknek a munkavállalók jogai és bérei növelésére vonatkozó törekvéseit.
 •     Az ifjúság védelmének érdekében éjszakai buszjáratot szükséges bevezetni legalább pénteken és szombaton.
 • Nagyobb összegekkel támogatjuk a rendőrség és a polgárőrség hatékony intézkedéseit a közbiztonság fokozására és a közterületi rend biztosítására.

A Városházából a belterjességet, a férfiöltözők hangulatát és szagát kiszellőztetjük. A városvezetésnek egész Győrt, a győrieket kell képviselnie.

Mi nem valami és valakik ellen dolgozunk, hanem Győrért és a győriekért. Kérem, támogassa Szabó Sándornét és a Győri Baloldal képviselőjelöltjeit!